ตรวจ-รักษา ศัลยกรรม ผ่าตัดทำหมัน ผ่าตัดกระดูก ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้า หัวใจ อายุรกรรม อัลตร้าซาวน์ ตรวจเลือด เอ็กซเรย์

- รพ.สัตว์ชุมพร