โรคความผิดปกติของทางเดินอาหาร

ความผิดปกติของทางเดินอาหาร
ความเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากความผิดปกติของทางเดินอาหารนั้นไม่ร้ายแรงมากนัก และสามารถรักษาให้หายได้ภายในระยะเวลาเพียง 2-3 วัน แต่สัตว์เลี้ยงบางตัวก็อาจใช้เวลาในการรักษายาวนานกว่าปกติ แต่หากสัตว์เลี้ยงแสดงอาการผิดปกติของทางเดินอาหารอย่างต่อเนื่อง หรือมีความผิดปกติที่เกิดจากการที่ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมอาหารได้ลดลง การเคลื่อนไหว หรือการบีบตัวของลำไส้ผิดปกติ ถือว่าเป็นความผิดปกติของทางเดินอาหารทั้งสิ้น โดยประสิทธิภาพของการย่อยและดูดซึมอาหารมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้าง และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของเนื้อเยื่อ ตลอดจนการสร้างพลังงานให้กับร่างกาย
อาการ
อาการที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติของทางเดินอาหารที่พบมากที่สุดคือ อาการถ่ายเหลว หรือท้องเสีย อย่างไรก็ตามยังมีอาการอื่น ๆ ที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติของทางเดินอาหาร คือ
- อาเจียนหรือท้องเสีย
- เบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากกว่าปกติ
- ท้องอืด ท้องเฟ้อ
- อุจจาระมีเมือกหรือเลือดปน
- แสดงอาการเจ็บปวดเวลาถ่าย หรือถ่ายไม่ออก
- น้ำหนักลด
- ท้องตึงหรือเจ็บปวดเมื่อสัมผัส
สาเหตุของความผิดปกติของทางเดินอาหาร
ความผิดปกติของทางเดินอาหารนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ส่วนมากเกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม การแพ้อาหาร การติดเชื้อ หรือการขาดเอ็นไซม์ที่ช่วยในการย่อยอาหาร สำหรับสุนัขบางสายพันธุ์ได้แก่ เกรทเดน เยอร์มัน เชพเพิร์ด โกลเดน รีทรีฟเวอร์ และคอลลี่ จะเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติในทางเดินอาหารได้มากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ
โดยสัตว์แพทย์จะเป็นผู้ทำการตรวจหาสาเหตุของความผิดปกติที่เกิดขึ้นในทางเดินอาหาร สาเหตุส่วนใหญ่ของทางเดินอาหารผิดปกติเกิดได้จาก
กระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน
ความผิดปกติที่เกิดจากการอักเสบของกระเพาะและลำไส้นั้นมักแสดงอาการอาเจียนและท้องเสียอย่างทันทีทันใด เนื่องมาจากการที่สัตว์เลี้ยงรับประทานอาหารที่เน่าเสีย หรือบริโภคสารพิษเข้าไปในร่างกาย
ลำไส้ใหญ่อักเสบ
โดยมากสัตว์เลี้ยงที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี มักมีอาการผิดปกติจากลำไส้ใหญ่อักเสบ โดยจะทำให้ถ่ายบ่อย แสดงอาการเจ็บปวดเวลาขับถ่าย ท้องเสีย หรือมีมูกเลือดปนออกมากับอุจจาระ
ท้องผูก
โดยทั่วไปอาการท้องผูกเกิดจากการที่สัตว์เลี้ยงออกกำลังกายไม่เพียงพอ และได้รับอาหารหรือของขบเคี้ยวที่ย่อยยาก เช่น กระดูก
ความผิดปกติของตับอ่อน
กรณีนี้สัตว์เลี้ยงมักมีน้ำหนักตัวลดลง มีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น และถ่ายอุจจาระเหลวออกมาในปริมาณมาก
การดูดซึมของลำไส้เล็กผิดปกติ
ความผิดปกติที่เกิดจากการอักเสบของลำไส้เล็ก จะทำให้ร่างกายสูญเสียความสามารถในการดูดซึมสารอาหาร มีอาการท้องเสียอย่างต่อเนื่อง น้ำหนักลด และความอยากอาหารลดลง

Category : ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง Posted on กุมภาพันธ์ 4, 2009