โรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
นิ่วเกิดจากการรวมตัวของผลึกแร่ธาตุซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ยังสามารถพบก้อนนิ่วได้ในบริเวณอื่นของทางเดินปัสสาวะ เช่น ไต แต่มักพบไม่บ่อยเท่านิ่วในกระเพาะปัสสาวะ การเกิดนิ่วมีผลส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างของปัสสาวะ ซึ่งทำให้เกิดการก่อตัวของก้อนนิ่ว นิ่วชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดได้แก่ นิ่วชนิดสตรูไวท์ที่เกิดในปัสสาวะที่เป็นด่าง ส่วนนิ่วบางชนิดเกิดได้ง่ายในปัสสาวะที่เป็นกรด

อาการที่พบบ่อย
เมื่อสุนัขมีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ จะทำให้เกิดความไม่สบายตัว ดังนั้น ควรติดต่อสัตวแพทย์ทันที เมื่อท่านสังเกตเห็นอาการเหล่านี้
- พยายามเบ่งปัสสาวะ
- ถ่ายปัสสาวะยาก และช้า
- เลียรอบบริเวณอวัยวะเพศ
- แสดงอาการเจ็บปวดเวลาปัสสาวะ
- พยายามปัสสาวะบ่อยครั้ง
- กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
- ปัสสาวะมีเลือดปน
สาเหตุของการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

การเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะมักไม่ได้เกิดมาจากสาเหตุเดียว โดยปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ได้แก่
การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะ
การติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในกระเพาะปัสสาวะ จะทำให้ปัสสาวะเป็นด่าง จนถึงระดับที่นิ่งชนิดสตรูไวท์สามารถก่อตัวได้
อาหาร
แร่ธาตุปริมาณสูงในอาหารจะสนับสนุนการก่อตัวของผลึกนิ่วในปัสสาวะ เช่น แร่ธาตุแมกนีเซียมและฟอสเฟต ที่เป็นองค์ประกอบหลักของนิ่วชนิดสตรูไวท์ ซึ่งเป็นนิ่งที่พบได้บ่อยที่สุด อาหารบางชนิดอาจก่อให้เกิดความเป็นกรดในปัสสาวะ และก่อให้เกิดนิ่วชนิดอื่น ๆ ได้ ดังนั้น ควรเลือกอาหารสุนัขที่มีการควบคุมปริมาณแร่ธาตุในอาหาร
การดื่มน้ำน้อย
การดื่มน้ำน้อยจะทำให้ปัสสาวะเข้มข้นมากขึ้น และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่ว
สายพันธุ์
สุนัขบางสายพันธุ์ เช่น มินิเอเจอร์ ชเนาเซอร์ ดัลเมเชี่ยน ยอร์คไชร์ เทอร์เรียร์ และบูลด๊อก มีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วบางชนิด

Category : ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง Posted on กุมภาพันธ์ 4, 2009