ภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาทในสุนัขชรา

ภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาทในสุนัขชรา
สมองก็เหมือนอวัยวะอื่นๆ ขอร่างกายเมื่อถึงวัยชราเซลล์สมองจะถูกทำลายมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง จากการศึกษาพบว่า 50% ของสุนัขเมื่อมีอายุ 8 ปีขึ้นไป จะแสดงอาการเสื่อมของสมอง

อาการ
ภาวะเสื่อมของสมองจะค่อย ๆ เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยชรา สิ่งแรกที่เจ้าของจะสังเกตได้คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย เช่น นอนมากขึ้น ไม่ค่อยมีแรง หรือแสดงอาการหงุดหงิด โดยอาการเหล่านี้มักถูกเข้าใจผิดว่า เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชรา และถูกปล่อยไว้จนกระทั่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยงแย่ลง อาการเหล่านี้มีชื่อย่อว่า DISH ซึ่งเป็นศัพท์ทางสัตวแพทย์ที่ใช้เรียกเพื่อวินิจฉัยอาการ
(D = Disorientation)
* ไม่สามารถจดจำเส้นทาง หลงทิศในสถานที่ที่คุ้นเคย
* จำคนหรือสถานที่ที่คุ้นเคยไม่ได้
* เฉื่อยชา ความตื่นตัวลดลง และมีพฤติกรรมที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย

(I = Interacts Less)
* ไม่ต้อนรับหรือจดจำสมาชิกในครอบครัวไม่ได้
* ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ไม่เรียกร้องความสนใจหรือขอให้เล่นด้วย

(S = Sleep Patten Disturbed)
* นอนกลางวันมากขึ้น และ/หรือนอนน้อยลงในตอนกลางคืน
* เดินไปเดินมาในบ้านตลอดกลางคืน

(H = House Training Lost)
* ไม่ขอออกไปนอกบ้าน
* ขับถ่ายในที่ที่ผิดปกติจากเดิม
* ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ บางครั้งทำสกปรกในบ้าน

สาเหตุของภาวะเสื่อมของสมองและระบบประสาทในสุนัขชรา
เมื่อเข้าถึงวัยชรา สมองจะถูกอนุมูลอิสระทำลายมากขึ้น อนุมูลอิสระนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากกระบวนการทางเคมีของร่ายกายหรือแม้กระทั่งเกิดจากมลภาวะ รังสีอัลตราไวโอเลต ก็มีส่วนทำให้เกิดสารอนุมูลอิสระ ต้องมีการลดสารเหล่านี้ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

Category : ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง Posted on กุมภาพันธ์ 4, 2009