เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลสัตว์ชุมพรดูแลและเอาใจใส่สัตว์เลี้ยงของท่านเป็นอย่างดี

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 07.00 น.-20.30 น.

เลขที่ 293/3-4 ถนนปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077-501-408, 077-501602 แฟกซ์.077-504-770

โดยมีสัตวแพทย์ประจำคอยให้คำปรึกษา ตรวจ-รักษา ศัลยกรรม ผ่าตัดทำหมัน ผ่าตัดกระดูก ตรวจวัดคลื่นไฟฟ้า หัวใจ อายุรกรรม อัลตร้าซาวน์ ตรวจเลือด เอ็กซเรย์ ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ประกันชีวิตสุนัข ฉีดวัคซีนนอกสถานที่ ฝังไมโครชิพ ตรวจรักษานอกสถานที่ ทำสี-ตัดขนแฟนซี บริการรับฝาก จำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์


  • หมอนภพร นาคมุสิก หมอแท๊ก โทร.081-891-4492


  • น.สพ.วันชาติ ยิบประดิษฐ์ หมอป้อง โทร.089-944-6365


  • น.สพ.มนต์ชัย เล็กเจริญวงศ์ หมอตี๋ โทร.089-488-9227


  • น.สพ.ณัฐพงษ์ บุญญกาญจน์ หมอน๊อต โทร.084-076-1110

  •