แผนกอายุรกรรม

* ฉีดวัคซีน
* ตรวจรักษา และวินิจฉัยโรค
* ฝังไมโครชิพ
* บริการตรวจรักษา นอกสถานที่ โดยสัตวแพทย์
* ตรวจสุขภาพ วินิจฉัยสุนัข ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ