ติดต่อเรา


โรงพยาบาลสัตว์ชุมพร
เลขที่ 293/3-4 ถนนปรมินทรมรรคา ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 077-501-408, 077-501602 แฟกซ์.077-504-770