บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลสัตว์ชุมพร ให้การรักษาโดยสัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย เช่น เครื่องเอ็กซ์เรย์ เครื่องดมยาสลบ เครื่องตรวจเลือด ตรวจภูมิแพ้ โรคผิวหนัง สูติกรรม อุปกรณ์สำหรับ การผ่าตัดทั่วไป และผ่าตัดกระดูก รวมถึงห้องผ่าตัดที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมห้องพักฟื้นที่สะอาด ท่านจึงสามารถวางใจที่จะนำนำสัตว์เลี้ยงของท่านเข้ารับบริการ และรักษาอย่างสมบูรณ์แบบ
การรักษาทางอายุรกรรม เป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยของสัตว์ด้วยโรคทั่วไป เช่น ท้องเสีย ท้องผูก อาเจียน น้ำมูกไหล ไอ-จาม ซึม มีไข้ ปัสสาวะกระปริกระปรอย ผิวหนังอักเสบ เป็นตุ่มขึ้น ตามตัว เป็นผื่นแดง คัน ขนร่วง โดยสัตวแพทย์จะทำการตรวจทีละระบบไป

เครื่องอัลตร้าซาวน์ ใช้ในการตรวจดูอวัยวะภายในร่างกายสัตว์ ตรวจท้องเพื่อช่วยในการคำนวณอายุ การตั้งครรภ์ ของสัตว์ ตรวจหานิ่วบางชนิดที่ไม่ทึบแสง ทำให้ไม่สามารถตรวจพบ นิ่วชนิดนี้จากการใช้ และเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการวินิจฉัยโรคต่างๆ เพื่อให้สัตวแพทย์ทำการรักษาได้รวดเร็วและแม่นยำ

กล้องจุลทรรศน์ ใช้ในการตรวจย้อมสีดูเซลล์เยื่อบุช่องคลอด เพื่อกำหนดวันผสมของแม่สุนัข ตรวจดูเชื้อสาเหตุ ทำให้เกิดหูอักเสบ ตรวจอุจจาระในรายที่ท้องเสีย สาเหตุอาจมาจากการมีพยาธิในระบบทางเดิน อาหาร หรือติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อบิดและเชื้อโปรโตซัวที่ปนเปื้อนมากับน้ำและอาหาร ตรวจไรในหู เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการวินิจฉัยโรคต่างๆ เพื่อให้สัตวแพทย์ทำการรักษาได้รวดเร็วและแม่นยำ

เครื่องตรวจเลือดทางเคมี ที่ใช้ในการตรวจดูค่าเลือดที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไต-ตับ และอื่นๆ ใช้ในการตรวจ โรคพยาธิหนอนหัวใจ ที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรค ตรวจโรคลำไส้อักเสบ โรคไข้หัดสุนัข โรคลิวคีเมียของแมว โรคเอดส์ของแมว การตรวจเลือดเพื่อเช็คสุขภาพทั่วไป การดูพยาธิในเม็ดเลือด การเกิดภาวะดีซ่านจากการที่มีการทำลายเม็ดเลือดแดง

เครื่องเอ็กซ์เรย์ ที่ใช้ในการตรวจดูภาวะกระดูกหัก การดูความผิดปกติในช่องอก-ช่องท้อง การมองหานิ่วที่กระเพาะปัสสาวะ การดูขนาดของหัวใจว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น หรือไม่ การตรวจหาก้อนเนื้องอกและมะเร็งที่กระดูก เนื้องอกหรือมะเร็งที่เต้านม เนื้องอกหรือมะเร็งที่ปอดอันเกิดจากการแพร่กระจายของมะเร็งที่อื่น ๆ มายังปอด หรือในช่องท้อง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการวินิจฉัยโรคต่างๆ เพื่อให้สัตวแพทย์ทำการรักษาได้รวดเร็วและแม่นยำ

เครื่องกำหนดอัตราเร็วในการเร่งน้ำเกลือ

เครื่องกำหนดอัตราเร็วในการเร่งน้ำเกลือ

ชุดตรวจสอบโรคลิวคีเมียในแมว โรคเอดส์แมว โรคพยาธิหนอนหัวใจ โรคพยาธิเม็ดเลือดแดงชนิด E.Canis ฯลฯ

ชุดตรวจสอบโรคลิวคีเมียในแมว โรคเอดส์แมว โรคพยาธิหนอนหัวใจ โรคพยาธิเม็ดเลือดแดงชนิด E.Canis ฯลฯ

เครื่องขูดหินปูนในสุนัขและแมว

เครื่องขูดหินปูนในสุนัขและแมว

ทางโรงพยาบาล เปิดให้บริการโรงแรมสุนัข เหมาะสำหรับพักฟื้น หรือฝากให้ทางโรงพยาบาลคอยดูแลสัตว์เลี้ยง